Hội thảo nhân rộng mô hình sản xuất thanh long ruột đỏ

 Năm 2020, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng 4 ha mô hình “Trồng thâm canh Thanh Long ruột đỏ gắn với hệ thống tưới ẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại  huyện Thuận Châu và Thành phố Sơn La.

         Vừa qua, Trung tâm Khuyến nôngtỉnh đã tổ chức hội thảo, tổng kết, nhân rộng mô hình tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu. Trên40 đại biểu là lãnh đạo đại diện các đơn vị của tỉnh, huyện Thuận Châu, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, các hộ tham gia mô hình và nông dân đến tham dự hội thảo.

         Qua tham quan mô hình và đánh giá của các đại biểu: Hiện nay mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất, khí hậu và định hướng phát triển của địa phương. Do mô hình mới trồng năm thứ 1 nên chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế, tuy nhiên việc triển khai thực hiện mô hình góp phần thay đổi thói quen chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, hạn chế việc lạm dụng và sử dụng chưa đúng cách các loại thuốc BVTV…, từ đó đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng, và cải thiện môi trường sinh thái. Bước đầu mô hình đã mang lại một số hiệu quả tích cực như: Giảm công lao động trong việc tưới ẩm, bón phân, làm cỏ, phun thuốc,… giảm lượng nước sử dụng trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, mô hình đã hướng dẫn, tư vấn cho Hợp tác xã, các hộ gia đình tham gia mô hình ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các Công ty, doanh nghiệp;giúp người trồng cây ăn quả trên địa bàn hiểu hơn về tiến bộ KHKT mới trong việc ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm vào sản xuất,nhằm tạo ra sản phẩm quả có năng suất, chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm cây ăn quả thế mạnh của tỉnh phục vụ cho nhu cầu thị trường nội tiêu vàxuất khẩu./.