Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cập nhật dữ liệu mở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2024-2025 trên phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp, cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La
Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-SNN ngày 26/01/2024 về Cung cấp dữ liệu mở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2024-2025; Kế hoạch số 660/KH-SNN ngày 26/02/2024 về Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024. Ngày 15/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cập nhật dữ liệu mở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2024-2025 trên phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp, cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La. Do Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chánh Văn phòng sở chủ trì. 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chánh Văn phòng hướng dẫn cho các đồng chí tham gia lớp tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức được giao kiêm nhiệm công tác chuyển đổi số tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

anh tin bai

Lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị tham gia lớp tập huấn

Qua tập huấn nhằm trang bị cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm cập nhật dữ liệu mở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2024-2025 trên phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp, cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La theo Quyết định định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định số 114a/QĐ-SNN ngày 21/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025. Đồng thời giúp đảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số./.

Tác giả: Huân Nguyễn - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập