Xin ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (Chi tiết có dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết gửi kèm) trên công thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
Tải về
Tải về
 
Tải về
Tải về
Tác giả: Huân Nguyễn - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TIN LIÊN QUAN
1 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập