ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU TUYỀN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUÝ I NĂM 2024
Ngày 20/3/2024, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đề cương số 01/ĐC-PBGDPL về giới thiệu tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật Quý I năm 2024. Dưới đây là toàn văn Đề cương số 01/ĐC-PBGDPL.
Tải về
Tác giả: Huân Nguyễn - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập