Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thi hành Luật Căn cước
Ngày 10/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1221/SNN-VP về việc thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thi hành Luật Căn cước; Công văn số 906/UBNDNC ngày 05/3/2024 về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID.

Theo đó, Công văn yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về những tiện ích đã được tích hợp trên ứng dụng VneID, từ đó tích cực sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID; đồng thời phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và nhân dân… cùng thực hiện. Giao lãnh đạo các phòng, đơn vị tự tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... trong đơn vị.

anh tin bai

Logo tiện ích trên ứng dụng VNeID

2. Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu 100% cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải nghiên cứu, nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập các cổng dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến1, sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính./.

Tác giả: Huân Nguyễn - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
TIN LIÊN QUAN
1 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập