Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo,điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp quý I năm 2024
Ngày 15/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo số 158/BC-SNN về Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo,điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp quý I năm 2024. Dưới đây là toàn văn Báo cáo số 158/BC-SNN.
Tải về
Tác giả: Huân Nguyễn - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập