Yên Châu: Tăng cường hoạt động khuyến nông

 Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thuận Châu đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư gắn với chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, nhất là hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân; phòng chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

       


         Hiện Trung tâm đang tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực thâm canh chăm sóc tốt diện tích cây trồng vụ đông xuân, cây ăn quả, cây công nghiệp hiện có; tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất nông nghiệp áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.Diện tích cây ăn quả trên địa bàn toàn huyện có 10.115ha cây ăn quả cácloại; 264 ha cây chè; 400 ha cây cà phê, 2.489,5 ha cây mía… Vụ đông năm nay, khuyến nông viên cơ sở đã hướng dẫn nông dân gieo trồng, chăm sóc được 813,28 ha các loại như: Ngô, lạc, đậu, tỏi, cải dầu, rau đậu...Năm 2020, tổ chức tập huấn các chương trình khuyến nông được 120lớp với 6.487 lượt người tham gia. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật tự nguyện và theonhu cầu cho nông dân được 105 lớp cho 5.747 nông dân.Phối hợp tổ chức được 4 cuộc hội thảo,thăm quan mô hình tiêu biểu với gần 200  nông dân tham dự. Xây dựng được 48 môhìnhkhuyến nông như: Trồng cây sầu riêng, trồng cây me Thái,50 ha mô hình bưởi da xanh,chăm sóc 50 ha lê giống VH6. Phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nông nghiệp Trọng Anhhướng dẫn chăm sóc cho mô hình Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗigiá trị với tiêu thụ sản phẩm xoài quy mô 100 ha tại các xã Chiềng Khoi,Mường Lựm, Tú Nang trồng năm 2019. Hướng dẫn xây dựng được 43 mô hình tự nguyệntại các xã trên địa bàn huyện như: Trồng thử nghiệm và trình diễn một số giốnglúa của các Công ty giống,mô hình ghép mận trên gốc cây đào, trồngthử nghiệm dưa lưới ngoài trời, nuôi vịt siêu trứng, chăn nuôithỏ sinh sản… Tư vấn cho nông dân xây dựng lắp đặt được 27 công trình khí sinh học xử lý bã thải trong chăn nuôi trên địa bàn huyện…

         Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tăng cường; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật lưu thông trên địa bàn huyện.Trung tâm đã ban hành các công văn phối hợp với UBND các xã, thịtrấn tập trung tuyên truyền người chănnuôi làm tốt công tác phòng chống dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; tích cực tái đàn vật nuôi sau dịch bệnh; duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm: Tính đến nay tổng đàngia súc, gia cầm trên địa bàn huyện hiện có là 436.889 con, trong đó: Trâu, bò 29.715 con, lợn 43.676 con, chó 12.945 con, gia cầm 343.641 con, dê 6.912 con…Tiếp tục khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt285 ha; sản lượng sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong huyện./.