Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng phụcvụ trong thủ tục hành chính ngành nông nghiệp nông thôn

09 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, tích cực đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

          09 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, tích cực đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

          Một trong những giải pháp được Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đó là: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Hướng dẫn, hỗ trợ TTHC tại bộ phận một cửa Nông nghiệp và PTNT

          Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch Kiểm soát TTHC; phân công cán bộ theo dõi, kiểm soát các TTHC, thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến ngành, tham mưu điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC. Từ đầu năm đến nay, Sở đã rà soát, trình UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định, trong đó:07 Quyết định công bố danh mục TTHC và 04 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ. Cập nhật, công bố 127 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở trên phần mềm một cửa giải quyết TTHC và Trang thông tin điện tử Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La và Trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Niêm yết, công khai các quy trình, thủ tục hành chính, các hồ sơ mẫu, biểu mẫu của các TTHC tại cơ quan, đơn vị và trên các Trang thông tin điện tử của Sở.

          Hiện nay, Sở đang triển khai 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.  Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 2.028 hồ sơ. Trong đó:99,95% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn(01 hồ sơ chậm hạn do thao tác bàn giao kết quả ra Bộ phận một cửa, vẫn trả cho người dân đúng hạn). Có 206 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, 92 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, việc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 còn khá thấp, do người dân còn chưa tiếp cận được công nghệ thông tin; dịch vụ bưu chính công ích chưa được người dân lựa chọn sử dụng nhiều, do giá dịch vụ cao chưa khuyến khích được người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này.

          Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thông tin và tiếp tục trình UBND tỉnh triển khai cung cấp thêm 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, đưa vào sử dụng 5 phần mềm chuyên ngành riêng biệt, gồm: Mapinfor; quản lý thư viện pháp luật; phần mềm kế toán tài chính (Misa); phần mềm diễn biến rừng; phần mềm dự toán G8. Đến nay, 100% các phòng, đơn vị trực thuộc đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, ký số điện tử và hòm thư công vụ trong công tác điều hành công việc, tỷ lệ văn bản ký số đạt 95%./.

 

Tác giả:Bùi Nhung - Văn phòng Sở
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 6,037
  • Tất cả: 626,779
Đăng nhập