Luật Đất đai năm 2024
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024; có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Riêng Điều 190 và Điều 248 của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.
Tải về
Tác giả: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập