Hội thảo Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới
Ngày 20/9/2022, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới. Dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 20/9/2022, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới. Dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới.

Các đại biểu tham dự Hội Thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo trường chính trị một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp có nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; đổi mới tư duy và có những cách làm sáng tạo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế và điều kiện đặc thù của địa phương trong phát triển nông nghiệp. Sơn La là tỉnh có nhiều lợi thế, tiềm năng về vị trí địa lý, khí hậu và con người để phát triển một nền nông nghiệp sinh thái bền vững, đa ngành, đa canh với nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, Sơn La đã chủ động, tích cực triển khai những chủ trương, chính sách thiết thực, khơi dậy tiềm năng, giải phóng nguồn lực và tạo ra động lực phát triển mới cho nền nông nghiệp tỉnh. Tỉnh đã đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sử dụng công nghệ mới, giống mới có năng suất, chất lượng cao; phát triển các loại cây công nghiệp với quy mô diện tích lớn ở những vùng có điều kiện. Tỉnh đã xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu; cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng vườn quả; hỗ trợ phát triển hợp tác xã, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  Bên cạnh đó, là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến nông sản; thực hiện chuyên môn hóa mạnh mẽ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm; mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu; thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa lớn. Đặc biệt, những mô hình như đưa cây ăn quả lên sườn dốc thật sự là cách làm đột phá đã mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của Sơn La, giúp cơ cấu lại cây trồng, mở rộng quy mô trồng trọt, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, vừa tạo sinh kế, thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đất, hạn chế tình trạng xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông cho biết, tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; định hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã vùng III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 113.000 ha cây lâu năm, trong đó có 84.000 ha cây ăn quả; sản lượng quả năm 2022 đạt 436.956 tấn; đã tiêu thụ 291.072 tấn, giá trị đạt 3.572 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 8,7 triệu con gia súc, gia cầm; sản lượng thịt hơi đạt trên 58,3 nghìn tấn; sản lượng sữa tươi đạt trên 75,7 nghìn tấn. Tỉnh có 2.960 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và trên 7.288 lồng nuôi trồng thủy sản; sản lượng thủy sản đạt trên 6.800 tấn. Ngoài ra, đến nay, toàn tỉnh có 240 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn, 241 mã số vùng trồng với diện tích 3.865,45 ha cây ăn quả và 37 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Sản phẩm nông sản của Sơn La đã được đưa lên 35 sàn thương mại điện tử, đã xuất khẩu và giới thiệu 17 sản phẩm nông sản vào thị trường 21 nước, vùng lãnh thổ; 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, 83 sản phẩm OCOP. Tỉnh hiện có 17 nhà máy và 543 cơ sở chế biến nông sản; 744 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Sơn La đã thu hút được các doanh nghiệp lớn quan đầu tư các nhà máy chế biến sản phẩm rau, quả… Đồng chí khẳng định Hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới” là sự kiện quan trọng, cần thiết để tỉnh được học tập, trao đổi, nghiên cứu phương thức, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Sơn La rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp cụ thể trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các doanh nhân...

Các đại biểu thảo luận chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản của tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Mai Sơn, huyện Sông Mã; lãnh đạo Vinatea Mộc Châu đã tham gia thảo luận một số vấn đề về phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản của tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới; kinh nghiệm triển khai các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm…

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, 2 giải pháp từ đó tạo ra bước chuyển mới trong việc góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và của Việt Nam nói chung trong những năm tới. Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn hữu ích cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Hồng - Cổng TTĐT tỉnh Sơn La
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập