THÔNG BÁO Về việc Tuyển chọn đơn vị Chủ trì dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm Mô hình Hoa Cúc gắn với du lịch theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện)thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 (Lần 2)
Ngày 04/5/2024, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 07/TB-VPĐP về việc  tuyển chọn đơn vị Chủ trì dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm Mô hình Hoa Cúc gắn với du lịch theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện)thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 (Lần 2). Dưới đây là toàn văn Thông báo số 07/TB-VPĐP.
Tải về
Tác giả: Văn phòng.
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập