Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-SNV ngày 10/11/2021 của Sở Nội vụ về mở lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại tỉnh Sơn La. Ngày 16/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 05 đồng chí tham gia lớp tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức. Tham gia lớp tập huấn có đồng chí Trần Dũng Tiến - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo Văn phòng Sở cùng các đồng chí là chuyên viên thực hiện công tác cải các hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quản trị mạng và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của sở.

 

Đồng chí Cầm Thúy Vân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-SNV ngày 10/11/2021 của Sở Nội vụ về mở lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại tỉnh Sơn La. Ngày 16/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 05 đồng chí tham gia lớp tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức. Tham gia lớp tập huấn có đồng chí Trần Dũng Tiến - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo Văn phòng Sở cùng các đồng chí là chuyên viên thực hiện công tác cải các hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quản trị mạng và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của sở.

          Hội nghị tập huấn đã được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung về: Nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Chính phủ điện tử, Chương trình chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025, mục tiêu đến năm 2030.

Tham dự hội nghị, các học viên được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn về: Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC, Chính phủ điện tử, Chương trình chuyển đổi số tỉnh Sơn La. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện ở cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh./.

 

Tác giả:Bùi Thị Nhung - Văn phòng Sở
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 6,042
  • Tất cả: 626,784
Đăng nhập