Hội nghị tuyên truyền PBDGPL của Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã thông qua Đề cương tuyên truyền PBGDPL 

         Trong đó đã phổ biến quán triệt các văn bản QPPL của trung ương và địa phương như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về  ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La....

         Đặc biệt tại hội nghị đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2 2026; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

         Góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về chính sách pháp luật;  ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tác giả:Bùi Nụ - Văn phòng
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 6,056
  • Tất cả: 626,798
Đăng nhập