Họp Hội đồng đánh giá kết quả tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Quyết định số 698/QĐ-SNN ngày 09/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

               Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Quyết định số 698/QĐ-SNN ngày 09/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Hà Như Huệ - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp

               Ngày 16/12/2021, đồng chí Hà Như Huệ - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp đánh giá kết quả tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021. Tham dự cuộc họp có 09 thành viên theo Quyết định 698/QĐ-SNN, thành phần mời có 06 đ/c là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở. Trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC và căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm. Các thành viên HĐTĐ đã tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Kết quả tổng hợp:

Tổng số điểm tự đánh giá: 67,54/70 điểm (đạt 96,5%), trong đó:

(1) Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính: 8,5/9,5 điểm.

(2) Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản QPPL: 08/08 điểm.

(3) Cải cách thủ tục hành chính: 15,5/15,5 điểm.

(4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 09/09 điểm.

(5) Cải cách công vụ: 7,5/8,5 điểm.

(6) Cải cách hành chính công: 6,79/07 điểm.

(7) Hiện đại hóa hành chính: 12,25/12,5 điểm.

          Đ/c Giám đốc Sở - Chủ tịch HĐTĐ, chủ trì cuộc họp kết luận và giao Thư ký hoàn thiện tham mưu báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021, gửi Sở Nội vụ thẩm định ./.

         

          Nguồn: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 5,909
  • Tất cả: 626,651
Đăng nhập