Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La năm 2021

Ngày 25/12/2020, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 12 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

   Năm 2020, ngành Nông nghiệp đối diện với nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên nông nghiệp tỉnh Sơn La vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu chính của ngành đầu đạt và vượt so với kế hoạch: Tổng giá trị sản xuất ngành ước đạt 7.580 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2019 (toàn quốc là 2,65%); 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 01 xã so với kế hoạch);duy trì và phát triển 196 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn (tăng 72 chuỗi so với năm 2019); Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; trống mới rừng vượt và bằng 190,5% so với kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng ổn định 45,4%. Cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch tích cực, cây lương thực trên đất dốc, cây công nghiệp kém hiệu quả tiếp tục giảm 4,4% để chuyển sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.Đề án tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, giá trị được nâng cao, từng bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Công tác quản lý an toàn dịch bệnh được chú trọng, tổng đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu nội tiêu trong toàn tỉnh và cung ứng thực phẩm cho các tỉnh lân cận. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đạt được kết quả bước đầu quan trọng;đặc biệt việc đẩy mạnh sử dụng các giống mới, tăng cường thực hiện cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch nông sản; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, mở rộng cấp mã số vùng trồng tiếp tục duy trì xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn, nhiều sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; chương trình nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm được triển khai tích cực; công tác phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai được quan tâm; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và đời sống người nông dân được cải thiện rõ rệt...

         Theo báo cáo kết quả tổng kết năm 2020, toàn tỉnh hiện có gần 80.000 ha cây ăn quả, trong đó, diện tích ghép cải tạo đạt 13.109 ha; diện tích cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương đạt 17.538 ha; cấp 181 mã số vùng trồng cho 4.701 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; có 85 sản phẩm OCOP; 21 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt đến năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng, tăng 83% so với năm 2016; giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ước đạt 100 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2016. Đến nay, toàn tỉnh có 50 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, gần 500 cơ sở sơ chế, chế biến quả với quy mô nhỏ. Sản lượng nông sản xuất khẩu năm 2020 đạt 108.483 tấn; 614 HTX nông nghiệp, trong đó 30% HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt...

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 tập trung vào các nội dung: Kết quả thực hiện Kế hoạch nông nghiệp, nông thônnăm 2020; kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản; phát triển vùng nguyên liệu gắn với các cơ sở, nhà máy chế biến; kết quả phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; kết quả xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản; tình hình xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, công tác dân tộc trong tình hình mới...; đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các cấp, các ngành tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống dịch bệnh động vật, dịch bệnh hại cây trồng, xây dựng nông thôn mớivà chương trình OCOP gắn với dịch vụ du lịch. Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công, gồm: khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm...Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp nhanh và bền vững...

 

Tác giả: Vân Anh ​- Trung tâm Khuyến nông Sơn La
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất