Nghiệm thu đề tài “Phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm một số địa phương trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La”

Đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, tiến sĩ Lê Thị Minh Châu làm chủ nhiệm với mục tiêu: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế HTX bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở Sơn La và phân tích kinh nghiệm của một số địa phương trong nước trong giai đoạn 2010-2018 nhằm đề xuất một số giải pháp thúc đẩy kinh tế HTX bền vững gắn xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La.
Sáng ngày 26/10/2020, tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu đề tài “Phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm một số địa phương trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La”. Ông Lưu Bình Khiêm – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La làm chủ tịch Hội đồng.

 

Ông Lưu Bình Khiêm – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu

         Đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, tiến sĩ Lê Thị Minh Châu làm chủ nhiệm với mục tiêu: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế HTX bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở Sơn La và phân tích kinh nghiệm của một số địa phương trong nước trong giai đoạn 2010-2018 nhằm đề xuất một số giải pháp thúc đẩy kinh tế HTX bền vững gắn xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La.

Sau hơn một năm triển khai nghiên cứu, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới cho thấy: Từ năm 2016 đến nay, nhờ có những chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của tỉnh về các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, kinh tế tập thể, HTX phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, khẳng định được vai trò, vị trí mình trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay. Tính đến nay, toàn tỉnh có 661 HTX, 258 tổ HTX, với tổng số 31.499 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: Nông, lâm, thủy sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; tín dụng; thương mại, dịch vụ du lịch, quản lý chợ; vận tải. Năng lực sản xuất kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX đang từng bước được quan tâm đầu tư về chất lượng, quy mô, chất lượng sản phẩm. Tổng số vốn hoạt động đạt 3.312 tỷ, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX năm 2019 là 3 triệu đồng/tháng (tăng 87,5% so với năm 2014). Toàn tỉnh đã xây dựng xây dựng thành công 144 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó có 123 chuỗi của các HTX gồm: có 16 chuỗi rau an toàn, 82 chuỗi cung ứng quả an toàn, 06 chuỗi chè, cà phê, 02 chuỗi cung ứng thịt gà, 14 chuỗi thủy sản, 03 chuỗi mật ong. Đến này, Sơn La có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt trước 1 năm và vượt 18 xã so mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 26,8%... Tuy nhiên, qua nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế tập thể, HTX tại Sơn La thời gian qua có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tổ chức, quản lý điều hành các HTX chưa bắt kịp những thay đổi của thị trường; Thiếu vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như năng lực tiếp cận thị trường còn yếu; hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế sẵn có; Thiếu chủ động liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

         Đề tài đưa ra các đề xuất về cơ chế, chính sách và các nhóm giải pháp trong thời gian tới đó là: Cần tăng cường tính tự chủ của HTX trong các hoạt động, xây dựng các cơ chế khuyến khích hợp tác xã tạo dựng mạng lưới các thành viên liên kết trong vùng tham gia vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã gắn với chương trình nông thôn mới; Hỗ trợ nâng cao năng lực để tăng tính chủ động của các HTX trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển HTX....

          Hội đồng đánh giá đề tài có những nghiên cứu sâu và cụ thể về sự phát triển của HTX và những tác động, hiệu quả của hoạt động kinh tế hợp tác xã đối với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La, những kinh nghiệm thành công của một số tỉnh trong nước. Hội đồng yêu cầu, nhóm nghiên cứu cần đưa ra được những giải pháp cụ thể, thực tiễn, phù hợp với tình hình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt yêu cầu.

                                                   Ánh Nguyệt – Bích Đào (CTV)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 5 283
  • Tất cả: 321672
  • Tất cả: 611
Đăng nhập