Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1082/SNN-VP 18/5/2017 V/v không tổ chức Hội nghị giao ban tháng 4/2017
Chi tiết
1189/QĐ-UBND 11/05/2017 V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức
Chi tiết
27/2017/NQ-HĐND 15/3/2017 NGHỊ QUYẾT về chính sách hỗ trợ tiếp nhận quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
127/TB-SNN 28/02/2017 Thông báo kết quả chuyển đổi Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp Sơn La thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 cảu Thủ tướng Chính phủ
Chi tiết
02/BC-BCĐ 09/02/2017 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 chương trình " mở rộng quy mô vệ vinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Sơn La
Chi tiết
5100/QĐ-BNN-TCTL 07/12/2016 QĐ ban hành quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà phê với thời kỳ kinh doanh
Chi tiết
2457/QĐ-UBND 17/10/2016 Quyết định quy định quy trình giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa tại Sở NN&PTNT
Chi tiết
40/KH-BĐH 23/12/2016 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Sơn La
Chi tiết
35/KH-BĐH 22/11/2016 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh nông thôn và trường học thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Sơn La
Chi tiết
124/SNN-TTN 21/01/2017 Vv đăng tải nội dung của dự thảo tờ trình UBND và dự thảo đề cương nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Chi tiết
109/SNN-CCKL 19/01/2017 V/v tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Đề cương NQ về ban hành cơ chế huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ từ ngân sách cho trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Chi tiết
34/KH-BĐH 22/11/2016 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi hợp phần cấp nước thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Sơn La
Chi tiết
DỰ THẢO BC Tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2016 Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017
Chi tiết
2388/QĐ-UBND 10/10/2016 QĐ v/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La
Chi tiết
1499/SNN-TTBVTV 13/09/2016 Hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2016-2017
Chi tiết
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 27/6/2016 Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
Chi tiết
72/BC-PCTT 22/8/2016 Báo cáo tình hình mưa, lũ do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
21/QĐ-BĐH 16/8/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban điều hành chương trình" mở rộng quy mô VS&NSNT dựa trên kết quả" tỉnh Sơn La gđ 2015-2020
Chi tiết
255/HD-SNN 26/7/2016 Hướng dẫn tiêu chuẩn chọn trâu, bò cái sinh sản địa phương làm giống theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Chi tiết
318/CNTY-QLDB 9/8/2016 Hướng dẫn việc báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:4
Hôm nay:47
Hôm qua:1306
Trong Tháng:5067
Tổng số: 291371