Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/KH-CCKL 10/01/2017 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Chi cục Kiểm lâm năm 2017
Chi tiết
02/KH-TTN 13/01/2017 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Trung tâm nước sạch-VSMTNT năm 2017
Chi tiết
194/QLCL-HCTH 18/5/2017 v/v báo cáo tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và báo cáo kết quả rà soát , đánh giá TTHC năm 2017
Chi tiết
53/KH-QLCL 16/02/2017 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
Chi tiết
51/KH-QLCL 16/02/1017 Kế hoạch rà soát TTHC
Chi tiết
13/01/2017 14/KH-QLCL Kế hoạch CCHC của Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS
Chi tiết
271/QLCL/HCTH 28/6/2017 V/v rà soát danh mục TTHC để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Chi tiết
2388/QĐ-UBND 06/9/2017 Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La
Chi tiết
1348/QĐ-UBND 24/5/2017 Quyết định về việc công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các ciw quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
2154/SNN-VP 14/9/2017 V/v thực hiện tuyên truyền về công tác CCHC trên trang thông tin điện tử
Chi tiết
2144/SNN-VP 14/9/2017 V/v thực hiện báo cáo giao ban hàng tháng theo đề cương
Chi tiết
2437/QĐ-UBND 14/9/2017 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, Chi cục trưởng chi cục thủy sản
Chi tiết
08/ĐC-PBGDPL 23/8/2017 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU TUYỀN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 08 NĂM 2017
Chi tiết
07/ĐC-PBGDPL 28/7/2017 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU TUYỀN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 07 NĂM 2017
Chi tiết
14/BC-BCĐ 28/7/2017 Báo cáo Dự ước kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
34/BC-BĐH 18/8/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 xây dựng kế hoạch 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
15/KH-BĐH 13/5/2017 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Sơn La năm 2017
Chi tiết
10/KH-BĐH 30/3/2017 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn và trường học thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2017 tỉnh Sơn La
Chi tiết
277/BC-UBND 11/06/2017 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Chi tiết
26/TB-UBND 15/05/2017 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:4
Hôm nay:34
Hôm qua:1306
Trong Tháng:5054
Tổng số: 291358