Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1383/STC-TCHCSN 24/4/2018 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện NQ số 46/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La
Chi tiết
46/2017/NQ-HĐND 21 tháng 7 n NGHỊ QUYỂT Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản q u y phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
01/2018/TT-BKHĐT 30 tháng 03 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
Chi tiết
814/QĐ-UBND 18/04/2018 Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Chi tiết
1042/SNN-VP; 1043/SNN-VP 27/4/2018 V/v tham gia ý kiến Dự thảo văn bản
Chi tiết
35/QĐ-BĐH 12/4/2018 Quyết định công bố công khai dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018
Chi tiết
41/2017/QH14 20/6/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT
Chi tiết
100/2015/QH13 01/7/2016 Bộ luật Hình sự
Chi tiết
205/TB-SNN 02/4/2018 Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2017
Chi tiết
613/QĐ-UBND 22/3/2018 Quyết định phê duyệt danh mục các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn đã đầu tư thu hút các doanh nghiệp, HTX quản lý, khai thác, sửa chữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
736/SNN-KHTC 26/3/2018 giao triển khai các nội dung của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 6 năm 2018
Chi tiết
1097/SNN-TCCB 18/5/2017 V/v lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qu dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh
Chi tiết
656/SNN-VP 20/3/2018 Rà soát công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Chi tiết
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch
Chi tiết
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật Lâm nghiệp
Chi tiết
18/2017/QH14 Luật Thủy Sản
Chi tiết
622/SNN-VP 15/3/2018 V/v rà soát công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Chi tiết
150/KH-SNN 06/02/2018 Thực hiện công tác giám định năm 2018
Chi tiết
62/KH-SNN 29/01/2018 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Chi tiết
40/KH-SNN 19/01/2018 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:58
Hôm qua:168
Trong Tháng:5698
Tổng số: 313597