Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
267/SNN-VP 29/01/2018 Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Chi tiết
195/SNN-VP 23/01/2018 Hưởng ứng cuộc thi " sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
Chi tiết
194/SNN-VP 23/01/2018 Triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018
Chi tiết
180/HD-SNN 25/5/2016 Hướng dẫn chuyển đổi cây lương thực trên đất dốc, cây công nghiệp hiệu quả thấp chuyển sang trồng cây ăn quả
Chi tiết
01/KH-TCT 25/05/2018 KẾ HOẠCH: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018
Chi tiết
223/TB-SNN 16/4/2018 Thông báo công bố dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể pahts triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2015
Chi tiết
1164/SNN-VP 14/5/2018 V/v tuyên truyền Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018 và thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
Chi tiết
1147/SNN-KHTC 10/5/2018 Công văn về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2018
Chi tiết
265/KH-SNN 11/5/2018 Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chi tiết
278/BC-SNN 20/5/2018 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phát triển vườn ươm giống cây ăn quả
Chi tiết
229/TTR-SNN 28/05/2018 Tờ trình ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND
Chi tiết
137/QĐ-SNN 24/05/2018 Quyết định v/v công bố công khai phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
Chi tiết
142/QĐ-SNN 29/05/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La
Chi tiết
922/STNMT-TNN 23/4/2018 Công bố Danh mục bổ sung nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Chi tiết
814/QD-UBND 18/4/2018 Quyết định Về việc phê duyệ bổ sung Danh mục nguồn nướcphải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Chi tiết
1185/SNN-TCCB 16/5/2018 Vv xin ý kiến vào dự thảo quy trình và bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các Chi cục trực thuộc Sở
Chi tiết
1166/SNN-TCCB 14/5/2018 Vv tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI
Chi tiết
226/KH-SNN 14/5/2018 Kế hoạch khắc phục những tồn tại của chỉ số CCHC năm 2017; Triển khai thực hiện bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC năm 2018
Chi tiết
57/KH-SNN 26/01/2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
Chi tiết
44/KH-SNN 22/01/2018 Kế hoạch CCHC Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:62
Hôm qua:168
Trong Tháng:5702
Tổng số: 313601