Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật Lâm nghiệp
Chi tiết
18/2017/QH14 Luật Thủy Sản
Chi tiết
622/SNN-VP 15/3/2018 V/v rà soát công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Chi tiết
150/KH-SNN 06/02/2018 Thực hiện công tác giám định năm 2018
Chi tiết
62/KH-SNN 29/01/2018 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Chi tiết
40/KH-SNN 19/01/2018 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Chi tiết
39/KH-SNN 19/01/2018 Công tác pháp chế ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018
Chi tiết
36/KH-SNN 17/01/2018 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
Chi tiết
27/KH-SNN 15/01/2018 Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2018
Chi tiết
267/SNN-VP 29/01/2018 V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Chi tiết
50/CV-TTN 08/3/2018 Thông tin và kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện tiểu phần I cấp nước cho cộng đồng dân cư thuộc " Chương trình mở rộng qui mô nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đàu ra" vay vốn ngân hàng thế giới
Chi tiết
577/SNN-KHTC 12/03/2018 V/v triển khai công tác đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Chi tiết
158/KH-SNN 09/02/2018 Danh mục rà soát TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (kèm theo KH 158/KH-SNN)
Chi tiết
158/KH-SNN 09/02/2018 Biểu rà soát đánh giá TTHC (kèm theo KH số 158/KH-SNN)
Chi tiết
158/KH-SNN 09/02/2018 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
Chi tiết
186/TB-SNN 12/3/2018 Công bố Dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2020
Chi tiết
12/02/2018 Báo cáo chương trình của tỉnh
Chi tiết
172/HD-SNN 01/3/2018 Hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2018
Chi tiết
16/BĐH 2/2018 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018
Chi tiết
15/BĐH 2/2018 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh nông thôn và trong trường học thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dưaj trên kết quả" năm 2018
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:4
Hôm nay:34
Hôm qua:1306
Trong Tháng:5054
Tổng số: 291358