Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
406/VPUB-KSTTHC 05/7/2018 Về việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Chi tiết
17/QĐ-SNN 16/01/2018 Quyết định về việc bàn giao bổ sung đự toán kinh phí năm 2018 dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chi tiết
45/2018/TT-BTC 07/5/2018 Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Chi tiết
2139/UBND-NC 29/6/2018 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự
Chi tiết
Số: 1530/SNN-VP 21/6/2018 V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018
Chi tiết
214/HD-SNN 09/4/2018 Hướng dẫn quản lý, trình tự, thủ tục khai thác rừng trồng sản xuất và trồng lại rừng sau khia thác trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
297/KH-SNN 18/6/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới
Chi tiết
43/KH-BĐH 07/5/2018 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018 tỉnh Sơn La
Chi tiết
44/KH-BĐH 07/5/2018 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh nông thôn và trong trường học thuộc chương trình
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Chi tiết
1418/SNN-VP 08/6/2018 V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Chi tiết
1382/SNN-VP 05/6/2018 V/v thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La nă
Chi tiết
1381/SNN-VP 05/6/2018 V/v thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
Chi tiết
1180/QĐ-UBND 29/5/2018 Quyết định v/v phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2018 thực hiện dự án Chương trình mở rộng quy mô Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả vốn vay WB năm 2018
Chi tiết
51/QĐ-BĐH 31/5/2018 Quyết định v/v công bố công khai Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài thực hiện dự án Chương trình mở rộng quy mô Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả vốn vay WB năm 2018
Chi tiết
1764/UBND-NC 29/05/2018 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Chi tiết
270/HD-SNN 14/5/2018 Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh lại quy mô các hạng mục đầu tư thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các huyện, thành phố
Chi tiết
111/BC-SNN 09/3/2018 Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 2397 của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc
Chi tiết
439/SNN-VP 23/02/2018 Hướng dẫn quy trình xây dựng nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh
Chi tiết
33//SNN-VP 05/02/2018 Thực hiện rà soát văn bản QPPL hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:58
Hôm qua:168
Trong Tháng:5698
Tổng số: 313597