Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2437/QĐ-UBND 14/9/2017 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, Chi cục trưởng chi cục thủy sản
Chi tiết
08/ĐC-PBGDPL 23/8/2017 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU TUYỀN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 08 NĂM 2017
Chi tiết
07/ĐC-PBGDPL 28/7/2017 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU TUYỀN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 07 NĂM 2017
Chi tiết
14/BC-BCĐ 28/7/2017 Báo cáo Dự ước kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
34/BC-BĐH 18/8/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 xây dựng kế hoạch 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
15/KH-BĐH 13/5/2017 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Sơn La năm 2017
Chi tiết
10/KH-BĐH 30/3/2017 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn và trường học thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2017 tỉnh Sơn La
Chi tiết
277/BC-UBND 11/06/2017 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Chi tiết
26/TB-UBND 15/05/2017 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Chi tiết
1082/SNN-VP 18/5/2017 V/v không tổ chức Hội nghị giao ban tháng 4/2017
Chi tiết
1189/QĐ-UBND 11/05/2017 V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức
Chi tiết
27/2017/NQ-HĐND 15/3/2017 NGHỊ QUYẾT về chính sách hỗ trợ tiếp nhận quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
127/TB-SNN 28/02/2017 Thông báo kết quả chuyển đổi Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp Sơn La thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 cảu Thủ tướng Chính phủ
Chi tiết
02/BC-BCĐ 09/02/2017 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 chương trình " mở rộng quy mô vệ vinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Sơn La
Chi tiết
5100/QĐ-BNN-TCTL 07/12/2016 QĐ ban hành quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà phê với thời kỳ kinh doanh
Chi tiết
2457/QĐ-UBND 17/10/2016 Quyết định quy định quy trình giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa tại Sở NN&PTNT
Chi tiết
40/KH-BĐH 23/12/2016 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Sơn La
Chi tiết
35/KH-BĐH 22/11/2016 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh nông thôn và trường học thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Sơn La
Chi tiết
124/SNN-TTN 21/01/2017 Vv đăng tải nội dung của dự thảo tờ trình UBND và dự thảo đề cương nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Chi tiết
109/SNN-CCKL 19/01/2017 V/v tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Đề cương NQ về ban hành cơ chế huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ từ ngân sách cho trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:28
Hôm qua:59
Trong Tháng:5181
Tổng số: 245863