Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
95/BC-BCĐ 14/8/2018 Vv rà soát điều chỉnh mục tiêu Chương trình mở rộng quy mô VSNSNT dựa trên kết quả vay vốn WB của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
Chi tiết
798/BC-SNN 05/12/2018 Báo cáo tình hình, tiêu thụ sản xuất cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
1157-CAT/PV01 22/10/2018 V/v phát hành bộ tài liệu tuyên truyền đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
763/BC-SNN 22/11/2018 Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Chi tiết
143/CV-DANN 22/11/2018 Vv đăng tải Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La
Chi tiết
741/BC-SNN 19/11/2018 Báo cáo thẩm định đạt chuẩn chỉ tiêu 13.2 “Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững” thuộc tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất tại xã Huy Hạ, huyện Phù Yên năm 2018
Chi tiết
611/TTr-SNN 20/11/2018 Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2018
Chi tiết
747/BC-SNN 19/11/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
Chi tiết
609/TTr-SNN 19/11/2018 Tờ trình đề nghị cho phép bổ sung nội dung trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại phiên họp của UBND tỉnh và ban hành Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông
Chi tiết
454/QĐ-SNN 20/11/2018 Quyết định phê duyệt dự toán vốn hỗ trợ đầu tư chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm 2018 (thuộc công trình trồng rừng năm 2015) của dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Mường La đến năm 2020
Chi tiết
362/QĐ-SNN 05/11/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở
Chi tiết
2891/SNN-TCCB 05/11/2018 Hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
Chi tiết
1044A/STTTT-KHTC 23/09/2018 V/v thông bao thay đổi mã, cấu hình tài sản thực hiện Thỏa thuận khung mua sắm tập trung năm 2018
Chi tiết
1721/QĐ-UBND 16/7/2018 Phổ biến, công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tinh Sơn La
Chi tiết
13/QĐ-VPS 10/6/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước của Sở Nông nghiêphj và PTNT
Chi tiết
2502/SNN-CCTTBVTV 28/09/2018 V/v hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ đông xuân năm 2018-2019
Chi tiết
2381/SNN-TCCB 18/09/2018 Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Chi cục trực thuộc Sở
Chi tiết
288/QĐ-SNN 14/09/2018 Quyết định v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018
Chi tiết
157/QĐ-SNN 19/6/2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Chi cục trực thuộc Sở
Chi tiết
83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:62
Hôm qua:168
Trong Tháng:5702
Tổng số: 313601