Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
472/GM-SNN 25/12/2017 GM dự phần thi trình bày Đề án tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng, chi cục thủy lợi
Chi tiết
60/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
63/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
63/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2018
Chi tiết
60/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh
Chi tiết
370/QĐ-SNN 11/12/2017 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La
Chi tiết
3130/QĐ-UBND 07/12/2017 Quyết định về việc giao kế hoạch vốn bổ sung năm 2017, vốn ODA
Chi tiết
32/KH-CCKL 16/02/2017 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Chi tiết
23/KH-CCKL 02/02/2017 KẾ HOẠCH Tuyền truyền cải cách hành chính tại Chi cục Kiểm lâm năm 2017
Chi tiết
08/KH-CCKL 10/01/2017 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Chi cục Kiểm lâm năm 2017
Chi tiết
02/KH-TTN 13/01/2017 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Trung tâm nước sạch-VSMTNT năm 2017
Chi tiết
194/QLCL-HCTH 18/5/2017 v/v báo cáo tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và báo cáo kết quả rà soát , đánh giá TTHC năm 2017
Chi tiết
53/KH-QLCL 16/02/2017 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
Chi tiết
51/KH-QLCL 16/02/1017 Kế hoạch rà soát TTHC
Chi tiết
13/01/2017 14/KH-QLCL Kế hoạch CCHC của Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS
Chi tiết
271/QLCL/HCTH 28/6/2017 V/v rà soát danh mục TTHC để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Chi tiết
2388/QĐ-UBND 06/9/2017 Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La
Chi tiết
1348/QĐ-UBND 24/5/2017 Quyết định về việc công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các ciw quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
2154/SNN-VP 14/9/2017 V/v thực hiện tuyên truyền về công tác CCHC trên trang thông tin điện tử
Chi tiết
2144/SNN-VP 14/9/2017 V/v thực hiện báo cáo giao ban hàng tháng theo đề cương
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:28
Hôm qua:59
Trong Tháng:5181
Tổng số: 245863