Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
577/SNN-KHTC 12/03/2018 V/v triển khai công tác đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Chi tiết
158/KH-SNN 09/02/2018 Danh mục rà soát TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (kèm theo KH 158/KH-SNN)
Chi tiết
158/KH-SNN 09/02/2018 Biểu rà soát đánh giá TTHC (kèm theo KH số 158/KH-SNN)
Chi tiết
158/KH-SNN 09/02/2018 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
Chi tiết
186/TB-SNN 12/3/2018 Công bố Dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2020
Chi tiết
12/02/2018 Báo cáo chương trình của tỉnh
Chi tiết
172/HD-SNN 01/3/2018 Hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2018
Chi tiết
16/BĐH 2/2018 Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018
Chi tiết
15/BĐH 2/2018 Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh nông thôn và trong trường học thuộc chương trình " mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dưaj trên kết quả" năm 2018
Chi tiết
66/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương
Chi tiết
44/KH-SNN 22/01/2018 Kế hoạch cải cách hành chính Sở NN&PTNT năm 2018
Chi tiết
22/KH-SNN 10/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2018
Chi tiết
21/KH-SNN 10/01/2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Chi tiết
104/SNN-VP 12/01/2018 V/v Hướng dẫn quy trình chuyển, phát hành văn bản chữ ký điện tử
Chi tiết
69/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết về ban hành chính sách phòng chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
65/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La
Chi tiết
64/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định nội dung mức chi đảm bảo giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
61/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
30/GUQ-SNN 16/01/2018 V/v phát ngôn và cung cấp thông tin phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam – Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc
Chi tiết
4932/STC-QLGCS 22/12/2017 Hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:29
Hôm qua:59
Trong Tháng:5182
Tổng số: 245864