Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1806/SNN-TTBVTV 18/07/2018 V/v trả lời Ông Lê Trường Sinh HTX Nông nghiệp Hoàng Sơn về chính sách hỗ trợ chanh dây, cây Xoài
Chi tiết
708/BC-UBND 09/7/2018 BÁO CÁO Tiến độ xuất khẩu một số sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Mai Sơn niên vụ 2018
Chi tiết
119/QĐ-UBND 19/01/2016 Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Chi tiết
3414/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước và VSMTNT tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025
Chi tiết
55/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển bò sữa tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2020 định hướng đến năm 2030
Chi tiết
3602/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
Chi tiết
135/SNN-TB 21/3/2016 Thông báo Công bố quy hoạch phát triển vùng trồng sắn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Chi tiết
2565/QĐ-UBND 28/11/2012 Quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
Chi tiết
1734/SNN-KHTC 11/7/2018 Xây dựng dự toán triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Chi tiết
406/BC-SNN 16/7/2018 Báo cáo tình hình triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
424/BC-UBND 13/07/2018 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Sơn La và Kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu Nhãn niên vụ 2018
Chi tiết
3253/QĐ-UBND 26/12/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu đặc dụng Copia đến năm 2020
Chi tiết
3256/QĐ-UBND 26/12/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu đặc dụng Xuân Nha đến năm 2020
Chi tiết
3255/QĐ-UBND 26/12/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu đặc dụng Sốp Cộp đến năm 2020
Chi tiết
3254/QĐ-UBND 26/12/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu đặc dụng Tà Xùa đến năm 2020
Chi tiết
1252/QĐ-UBND 25/6/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020
Chi tiết
318/KH-SNN 10/7/2018 Kế hoạch thực hiện kết luận số 519-KL/TU ngày 26/4/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo số 46-TB/TW ngày 06/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền
Chi tiết
1680/SNN-VP 05/7/2018 V/v tăng cường công tác truyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự
Chi tiết
16/02/2018 Bản đăng ký mua sắm tập chung năm 2018
Chi tiết
02/QĐ-VPS 20/01/2018 Quyết định về việc công khai công bố dự toán ngân sách 2018 bổ sung
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:131
Hôm qua:146
Trong Tháng:5184
Tổng số: 282294
https://keobet88.com