Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/QĐ-VPS 10/6/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước của Sở Nông nghiêphj và PTNT
Chi tiết
2502/SNN-CCTTBVTV 28/09/2018 V/v hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ đông xuân năm 2018-2019
Chi tiết
2381/SNN-TCCB 18/09/2018 Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Chi cục trực thuộc Sở
Chi tiết
288/QĐ-SNN 14/09/2018 Quyết định v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018
Chi tiết
157/QĐ-SNN 19/6/2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Chi cục trực thuộc Sở
Chi tiết
83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Chi tiết
2223/SNN-VP 30/08/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 22/8/2018 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Chi tiết
2332/SNN-VP 14/09/2018 V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật
Chi tiết
501/BC-SNN 04/08/2018 Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Chi tiết
920/STTTT-CNTT 21/08/2018 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.
Chi tiết
354/KH-SNN 13/08/2018 Kế hoạch hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Chi tiết
2072/SNN-CNTY 16/08/2018 V/v triển khai công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn cơ sở giống vật nuôi
Chi tiết
2073/SNN-KHTC 17/08/2018 V/v thực hiện Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội
Chi tiết
2081/SNN-TCCB 17/08/2018 V/v thực hiện thông báo số 1233-TB/KL của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc giải trình theo Quyết định số 319-QĐ/TU
Chi tiết
24/2018/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù
Chi tiết
2054/SNN-TCCB 16/8/2018 Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính sau kiểm tra năm 2018
Chi tiết
355/TB-SNN 13/8/2018 THÔNG BÁO Về việc đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 02 Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi tiết
1834/SNN-KHTC 23/7/2018 V/v thông báo danh mục báo cáo định kỳ đã được bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi tiết
1961/SNN-CNTY 07/8/2018 V/v bổ sung nội dung tại phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 217/HD-SNN ngày 11/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Chi tiết
217/HD-SNN 11/4/2018 HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:2
Hôm nay:44
Hôm qua:1306
Trong Tháng:5064
Tổng số: 291368