Đường dây nóng: (022).3852.133
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Quản lý đầu tư và xây dựng công trình Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
2 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Quản lý đầu tư và xây dựng công trình Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
3 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Quản lý đầu tư và xây dựng công trình Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
4 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở Quản lý đầu tư và xây dựng công trình Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
5 Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản)
6 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản chủ lực) Thủy sản Chi cục Thủy sản
7 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Thủy lợi Chi cục Thủy Lợi
8 Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủy lợi Chi cục Thủy Lợi
9 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thủy lợi Chi cục Thủy Lợi
10 Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Chi cục Thủy Lợi
11 . Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấ Lĩnh vực QLCL NLS&TS Quản Lý chất lượng NLS&TS
12 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Lĩnh vực QLCL NLS&TS Quản Lý chất lượng NLS&TS
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Lĩnh vực QLCL NLS&TS Quản Lý chất lượng NLS&TS
14 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Lĩnh vực QLCL NLS&TS Quản Lý chất lượng NLS&TS
15 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Lĩnh vực QLCL NLS&TS Quản Lý chất lượng NLS&TS
16 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu Lĩnh vực QLCL NLS&TS Quản Lý chất lượng NLS&TS
17 Cấp lại (gia hạn) giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý (cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sở sơ chế bảo quản sản phẩm động vật; khu cách lý kiểm dịch, nơi tập tru Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
18 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý (cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sở sơ chế bảo quản sản phẩm động vật; khu cách lý kiểm dịch, nơi tập trung động vật, s Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
19 Kiểm dịch thủy sản giống vận chuyển trong nước Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
20 Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
21 Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
22 Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
23 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
25 Cấp lại (gia hạn) chứng chỉ hành nghề thú y Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
26 Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
27 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
28 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Chăn nuôi và Thú y Chăn nuôi và Thú y
29 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
30 Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
31 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
32 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
34 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
36 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:2
Hôm nay:108
Hôm qua:107
Trong Tháng:103958
Tổng số: 238588