Đường dây nóng: (022).3852.133
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm) Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
2 . Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
3 Giao nộp gấu cho Nhà nước Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
4 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
5 Cho thuê rừng đối với tổ chức Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
6 Giao rừng đối với tổ chức Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
7 Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm di Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
8 Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
9 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
10 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
11 Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý) Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
12 Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
13 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
14 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
15 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
16 Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa quản lý) Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
17 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
18 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
19 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
20 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
21 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
22 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
23 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
24 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
25 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương qu Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
26 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
27 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
28 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
29 Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
30 Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở NN & PT Nông Thôn Sơn La
31 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
32 . Cấp chứng chỉ Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các phụ lục II và III của Công ước CITES. Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
33 Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
34 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
35 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
36 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018