Đường dây nóng: (022).3852.133

Đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống khuyến nông Sơn La

Cập nhật: 09:56:26 16 / 02 / 2017
Lượt xem: 508
Lĩnh vực thông tin tuyên truyền đã có những bước cải tiến mạnh mẽ về nội dung và hình thức, trong đó quan tâm chú trọng đến cả chất lượng và số lượng của bản tin, chuyên mục khuyến nông và thông tin sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản.

 

 

          Năm 2016, là năm đội ngũ làm công tác khuyến nông Sơn La có những thành công lớn thể hiện trên các lĩnh vực:

Lĩnh vực thông tin tuyên truyền đã có những bước cải tiến mạnh mẽ về nội dung và hình thức, trong đó quan tâm chú trọng đến cả chất lượng và số lượng của bản tin, chuyên mục khuyến nông và thông tin sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản.

Lĩnh vực đào tạo, tập huấn chuyển giao đạt con số cao: Hơn 156.000 lượt nông dân được khuyến nông đào tạo huấn luyện, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

Lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn, đã triển khai thực hiện thành công 18 loại mô hình, trong đó nhân rộng mạnh nhất là mô hình ghép cải tạo vườn nhãn và vườn tạp, mô hình thâm canh cây lúa theo SRI, mô hình nuôi lợn đực giống ngoại thuần để lai tạo với đàn nái địa phương…

Nhiều hoạt động dịch vụ khuyến nông được chuyển giao, công tác nhân rộng mô hình tự nguyện được phát triển.

Các tổ chức quốc tế như ICRAF, JICA… đánh giá cao kết quả hoạt động của đối tác khuyến nông Sơn La.

Kết quả thực hiện công tác khuyến nông trong năm qua đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh nhà phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững.

Tuy nhiên, bên canh những thành quả đã đạt được, kết quả thực hiện công tác khuyến nông thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại là:

Các hoạt động khuyến nông chưa chuyển đổi mạnh theo cơ chế thị trường; một bộ phận đội ngũ làm công tác khuyến nông chưa sẵn sàng và chưa chủ động thích ứng với cơ chế cạnh tranh và cơ chế tư vấn – dịch vụ trong tình hình mới. Kiến thức và năng lực khuyến nông về lĩnh vực kinh tế, thị trường còn yếu.

Bước sang năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm thứ 4 thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; năm toàn tỉnh đẩy mạnh triển khai nông nghiệp công nghệ cao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác khuyến nông trong tình hình hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ khuyến nông phải tích cực tu dưỡng, không ngừng học tập để nâng cao năng lực. Công tác khuyến nông phải được tiếp tục quan tâm đổi mới; hoạt động khuyến nông phải bám sát Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy sản xuất tăng trưởng; Liên kết hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo VietGAP và theo chuỗi giá trị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, xin đề xuất một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông với nội dung sau:

Một là: Công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin sản xuất, thị trường, giá cả phục vụ tái cơ cấu; Nông nghiệp công nghệ cao.

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác khuyến nông (điện thoại, internet, phát thanh, truyền hình,…).

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tăng cường tổ chức các sự kiện khuyến nông nhằm thúc đẩy mới liên kết “bốn nhà” để giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Hai là: Công tác đào tạo huấn luyện khuyến nông:

Tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn (cán bộ khuyến nông và nông dân) để đảm bảo tính bền vững của hoạt động khuyến nông và góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chọn những lĩnh vực mà nông dân cần để đào tạo và tập huấn; Đa dạng hóa các hình thức đào tạo để nông dân dễ hiểu, dễ tiếp thu, học tập và làm theo.

Ba là: Xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn khuyến nông:

Tập trung triển khai xây dựng và thực hiện các dự án khuyến nông sản xuất theo quy trình GAP, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến nông công nghệ cao, các dự án phục vụ chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, mở rộng các dự án khuyến nông hợp tác với doanh nghiệp theo hình thức PPP nhằm huy động các nguồn lực phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Các chương trình, dự án khuyến nông đều tập trung vào phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm có lợi thế và khả năng cạnh tranh cao như:

 Trồng trọt: Phát triển cây cà phê theo Utz cà phê, rau theo VietGAP; Phát triển cây ăn quả theo lợi thế của từng vùng và theo VietGAP, theo chuỗi liên kết: Phát triển canh tác ngô bền vững trên đất dốc, lúa theo SRI và hiệu ứng hàng biên.

 Chăn nuôi: chăn nuôi gia cầm trang trại, gia súc lớn, chăn nuôi lợn hàng hóa, phát triển chăn nuôi động vật bản địa phát huy lợi thế từng địa phương. Chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh.

+ Lâm nghiệp: Khuyến cáo phát triển trồng rừng gỗ lớn, rừng cây nguyên liệu thâm canh phục vụ công nghiệp chế biến gỗ; Khoanh nuôi tái sinh.

+ Thủy sản: phát triển các loại thủy đặc sản vùng hồ thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.

+ Áp dụng cơ giới hóa sản xuất đồng bộ; bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản gắn với các vùng sản xuất trọng điểm.

+ Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường; tăng hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, nguồn lợi biển, rừng); tăng cường áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; bảo tồn đa dạng sinh học.

Bốn là: Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ khuyến nông đầu vào, đầu ra cho nông dân.

Năm là: Phấn đấu là đối tác tin cậy của các tổ chức Quốc tế nhằm thu hút nguồn lực trong triển khai các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và khuyến nông./.

 

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Nguồn tin: TTKN Sơn La


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018