Đường dây nóng: (022).3852.133
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA
1 Hà Quyết Nghị Giám Đốc Sở 0913504957
2 Sòi Ngọc Dũng Phó Giám Đốc Sở 0912 456 269
3 Lê Văn Thành Phó Giám Đốc Sở 0904 109 456
5 Cầm Thị Phong Phó Giám Đốc Sở 0984 200 870
2 Trần Dũng Tiến Phó Giám đốc 0915 319 537
VĂN PHÒNG
1 Hoàng Thị Thu Hiền Chánh Văn Phòng 0988 173 888
2 Nguyễn Văn Kiên Phó Chánh Văn phòng 0903475798 kienvpsnnsl@gmail.com
3 Nguyễn Lan Phương 01688 966 557
4 Nguyễn Thị Mai 0918 821 967
5 Ngô Quốc Hùng 0985 836 368
6 Lê Đức Quyền 0904 809 089
7 Nguyễn văn Cảnh 01688 966 188
8 Hồ Hoài Nam 0914 378 899
9 Tống Văn Hương Bảo vệ 0972 287 962
2 Nguyễn Quốc Ái Chuyên viên 0912436961
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1 Phan Tử Dương Trưởng Phòng 0223 844167 - 01687 642 309
2 Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng Phòng 0916349569
3 Nguyễn Thị Ngân Phó Trưởng Phòng 01683473218
4 Nguyễn Việt Hùng 0985699988
5 Phạm Thanh Hải 0919555747
6 Nguyễn Đình Chính 0974 607 239
0 Bùi Thị Nhung 0976 678 138
7 Kiều Thị Thư 0985 866 083
PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
THANH TRA SỞ
7 Nguyễn Ngọc Ninh 0974 618 989
PHÒNG XD CÁC CÔNG TRÌNH
2 Trần Tuấn Đạt Trưởng phòng 0913252202
2 Lê Sỹ Tuyến Phó Trưởng phòng 0985526250
2 Nguyễn Trung Thuận chuyên viên 0912587502
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
HỘI NGÀNH NGHỀ
BQL RỪNG PHÒNG HỘ THUẬN QUỲNH
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN
BQL DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP Ở HÒA BÌNH VÀ SƠN LA (KfW7)
BQL DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG AN TOÀN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KHÍ SINH HỌC TỈNH SƠN LA (QSEAP)
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
CHI CỤC KIỂM LÂM
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
CHI CỤC THỦY LỢI
CHI CỤC THỦY SẢN
CHI CỤC THÚ Y
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG , VẬT NUÔI THỦY SẢN
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:2
Hôm nay:106
Hôm qua:107
Trong Tháng:103956
Tổng số: 238586