Đường dây nóng: (022).3852.133
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA
1 Hà Quyết Nghị Giám Đốc Sở 0913504957 nghihq.snnptnt@sonla.gov.vn
3 Lê Văn Thành Phó Giám Đốc Sở 0904 109 456 thanhlv.snnptnt@sonla.gov.vn
5 Cầm Thị Phong Phó Giám Đốc Sở 0984 200 870 phongct.snnptnt@sonla.gov.vn
4 Trần Dũng Tiến Phó Giám đốc 0915319537 tientd.snnptnt@sonla.gov.vn
VĂN PHÒNG
1 Công Xuân Ngọc Chánh Văn Phòng 0986333283 ngoccx.snnptnt@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Văn Kiên Phó Chánh Văn phòng 0903475798 kiennv.snnptnt@sonla.gov.vn
4 Nguyễn Thị Mai 0918 821 967
5 Ngô Quốc Hùng 0985 836 368
6 Lê Đức Quyền 0904 809 089
7 Nguyễn văn Cảnh 01688 966 188
8 Hồ Hoài Nam 0914 378 899
9 Tống Văn Hương Bảo vệ 0972 287 962
10 Cầm Tú Uyên 01638 369 986 uyenct.snnptnt@sonla.gov.vn
3 Bùi Thị Nhung 0976 678 138 nhungbt.snnptnt@sonla.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
3 Nguyễn Lan Phương Phó trưởng phòng 01688 966 557 phuongnl.snnptnt@sonla.gov.vn
1 Phan Tử Dương Trưởng Phòng 0223 844167 - 01687 642 309 duongpt.snnptnt@sonla.gov.vn
9 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên 01255225952 huyennt.snnptnt@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Kim Ngân Phó Trưởng Phòng 01683473218 ngannk.snnptnt@sonla.gov.vn
4 Nguyễn Việt Hùng Phó trưởng phòng 0985699988 hungnv.snnptnt@sonla.gov.vn
5 Phạm Thanh Hải 0919555747
6 Nguyễn Đình Chính 0974 607 239
7 Kiều Thị Thư 0985 866 083
8 Lê Thu Hòa Chuyên viên 0962848955 hoalt.snnptnt@sonla.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
1 Nguyễn Thành Phong TP 0912 748 487 phongnt.snnptnt@sonla.gov.vn
2 Bùi Thị Huệ Phó trưởng phòng 0974 699 989 huept.snnptnt@sonla.gov.vn
3 Vương Quốc Hòa Chuyên viên 0975 030 201 hoavq.snnptnt@sonla.gov.vn
4 Lường Quỳnh Chi Chuyên viên 0987 144 999 chilq.snnptnt@sonla.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 0977 907 985 huongnt.snnptnt@sonla.gov.vn
THANH TRA SỞ
4 Nguyễn Ngọc Ninh. Thanh tra viên 0974 618 989 ninhnn.snnptnt@sonla.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Mộc Chánh Thanh tra 0904 812 169 mocnt.snnptnt@sonla.gov.vn
2 Phan Ngọc Sánh Phó Chánh Thanh tra 01685 130 306 sanhpn.snnptnt@sonla.gov.vn
3 Nguyễn Minh Đức Thanh tra viên 0949 782 906 ducmn.snnptnt@sonla.gov.vn
5 Phạm Quang Thuận Thanh tra viên 0985 394 304 thuanpq.snnptnt@sonla.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XDCT
2 Trần Tuấn Đạt Trưởng phòng 0913252202
2 Lê Sỹ Tuyến Phó Trưởng phòng 0985526250
2 Nguyễn Trung Thuận chuyên viên 0912587502
4 Ngô Thị Loan Chuyên viên 0904 272 638 loannt.snnptnt@sonla.gov.vn
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
BQL RỪNG PHÒNG HỘ THUẬN QUỲNH
BQL DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG AN TOÀN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KHÍ SINH HỌC TỈNH SƠN LA (QSEAP)
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
CHI CỤC KIỂM LÂM
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
CHI CỤC THỦY LỢI
CHI CỤC THỦY SẢN
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG , VẬT NUÔI THỦY SẢN


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:3
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018