THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013

Thu, 09/12/2013 - 11:12
ố lượng 23 viên chức ( lần 1) cho đơn vị sau:

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142 /TB-SNN

        Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm  2013

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013

 
 

 

 

Số lượng 23 viên chức ( lần 1) cho đơn vị sau:

 1. Các Trạm Thú y thuộc Chi cục Thú y 13 người. Trình độ Đại học; ( ngành: Chăn nuôi - thú y; Chăn nuôi; Thú y; thủy sản). Trong đó:

+ Trạm Thú y Quỳnh Nhai: Chẩn đoán viên bệnh động vật (09.056) 01 người;

+ Trạm Kiểm dịch động vật Mộc Châu: Kiểm dịch viên động - thực vật (09.068) 4 người;

+ Trạm Kiểm dịch động vật Bãi Đu huyện Phù Yên: Kiểm dịch viên động - thực vật (09.068) 04 người;

+ Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật: Chẩn đoán viên bệnh động vật (09.056) 04 người.

2. Trung tâm Khuyến nông tỉnh: 06 người. Kỹ sư 05 người; Kỹ sư cao đẳng 01 người. Trình độ: Đại học (ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Nông lâm tổng hợp, Lâm sinh), Trong đó:

+ Trạm Khuyến nông Yên Châu: 02 người: Kỹ sư 01 người; Kỹ sư cao đẳng 01 người;

+ Trạm Khuyến nông Phù Yên: Kỹ sư 02 người;

+ Trạm Khuyến nông Mường La: Kỹ sư 02 người.

          3. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 04 người: Chuyên viên 01; Kỹ sư 02 ; Kế toán viên 01.

Trình độ Đại học (ngành: Thủy lợi, Xây dựng, Sư phạm hóa học, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kế toán).

          II.  Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

          1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

          4. Có lý lịch rõ ràng;

          5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

6. Có 01 ngoại ngữ trình độ A trở lên; Tin học văn phòng;

          7. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức ( nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

Ghi chú: Hồ sơ không trả lại.

VI.  Nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày 11/10/2013 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ (tầng 2, nhà A), Số 182 Đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: (022) 3 854 053 - 3 855 960 ./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám sát Sở Nội vụ;

- Văn phòng ( Đăng trên Truyền hình Sơn La, Đăng trang thông tin điện tử của Sở, Niêm yết tại Văn phòng);

- Các đơn vị có tuyển dụng viên chức;

- Lưu: VT, TCCB ( H).

GIÁM ĐỐC

 

( Đã Ký)

 

 

  Hà Quyết Nghị