Yên Châu tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

Xác định đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, huyện Yên Châu tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo chung của huyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

 

 

Nhà văn hóa bản Pút, xã Chiềng Khoi được đầu tư xây dựng khang trang.

 

Quá trình triển khai, huyện Yên Châu đã huy động từ nhiều nguồn vốn và đóng góp của nhân dân để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ. 5 năm qua, với tổng vốn đầu tư gần 483 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước trên 467 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng, huyện sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí nguồn lực cho các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu như giao thông, thủy lợi, thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát các đồ án quy hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, làm cơ sở quản lý và triển khai đầu tư xây dựng các công trình hiệu quả. Đến nay, huyện Yên Châu đã hoàn thành và tổ chức công bố, cắm mốc quản lý Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Yên Châu, quy hoạch chung xây dựng khu đô thị mới Phiêng Khoài; hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các phân khu chức năng, các dự án đầu tư như: Khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu; khu dân cư trung tâm xã Chiềng On, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng... Đồng thời, tổ chức quy hoạch lại các hồ Chiềng Khoi, Mường Lựm; quy hoạch cơ sở hạ tầng kết nối các hang, động trên địa bàn các xã Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Chiềng On và Yên Sơn để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được huyện Yên Châu quan tâm đầu tư phần lớn nguồn lực để triển khai thực hiện. Hàng trăm tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng kiên cố. Đến nay, huyện có 14/14 xã có đường nhựa đến trung tâm; hoàn thành 202 tuyến đường bê tông xi măng, tổng chiều dài 122,7 km với tổng vốn huy động toàn xã hội trên 150 tỷ đồng; tu sửa 21 công trình thủy lợi, đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu chủ động cho trên 80% diện tích đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng đầu tư xây mới, nâng cấp trụ sở làm việc của các xã, thị trấn, mạng lưới trường học, trạm y tế, nhà văn hoá khu dân cư. Hiện có 14/14 trụ sở xã, 69 nhà văn hóa bản được sửa chữa, xây mới; 15/15 trạm y tế xã, thị trấn xây dựng kiên cố, 13/15 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; sửa chữa hàng trăm công trình điểm trường, lớp học cắm bản. Ngoài ra, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư khác, huyện đã tập trung xây dựng hệ thống lưới điện, bưu chính viễn thông, cấp thoát nước và các công trình phúc lợi xã hội. Có thể nói, 5 năm qua, cả hệ thống chính trị của huyện Yên Châu đã vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 

Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Số lượng công trình được đầu tư còn dàn trải; nguồn vốn hạn hẹp; việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa dứt điểm... Thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác quản lý quy hoạch theo hướng đồng bộ. Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đang dở dang, các dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn theo từng giai đoạn đã được phê duyệt. Đối với các dự án mới, huyện sẽ lựa chọn những nhà thầu có năng lực, trách nhiệm, đảm bảo thi công đúng thời hạn quy định; quản lý chặt chẽ quá trình thi công, nghiệm thu, bàn giao, phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng.

 
Tác giả:Thanh Huyền - Báo Sơn La
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 3,680
  • Tất cả: 302,244
Đăng nhập